رویدادها همه رویدادها

کتابچه عملکرد و اهداف ایمپاسکو منتشر شد

کتابچه عملکرد و اهداف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با نگاهی به اقدامات سال 1398 و برنامه های ...

تاریخ انتشار : ۱۹/ ۶ /۱۳۹۹

معدن زیرزمینی سولفوره انگوران افتتاح شد/ محرومیت زدایی و اشتغال هدف اصلی است

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، امروز با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو، مدیرعامل ایمپاسکو، ...

تاریخ انتشار : ۸/ ۵ /۱۳۹۹

بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن

تاریخ انتشار : ۷/ ۴ /۱۳۹۹
پیوند ها