رویدادها همه رویدادها

فراخوان ثبت نام تربیت تکنسین مهارتی معادن سنگ ساختمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در راستای تحقق اهداف نقشه راه معدن کشور و ...

تاریخ انتشار : ۲۶/ ۲ /۱۴۰۰

فراخوان ثبت نام تربیت تکنسین مهارتی کارخانه های سنگبری

  به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در راستای تحقق اهداف نقشه راه معدن کشور و ...

تاریخ انتشار :
پیوند ها

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران IMPASCO