نقدی معدنی بر سکانس هایی از سریال “مانکن”
نقش استارتاپ ها در تأمین مواد اولیه فولاد و صنایع معدنی
فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با حمایت و استفاده از توان بخش خصوصی امکان پذیر است
دستیابی به استاندارد‌ها با آموزش (حسام مقدم‌علی/مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران)
عناصر نادر خاکی
ارزیابی اهمیت تامین مالی در اجرای طرح های توسعه ای
ارتباطات، در سایه اقتصاد مقاومتی
پتانسیل‌های بی‌شمار معدنی و زمین‌شناسی در کشور موجب شده است ؛ ایران دروازه معادن غرب آسیا
معادن ایران در جایگاه واقعی خود قرار ندارند
نقش توسعه حمل‌ و نقل در افزایش بهره‌وری معادن؛ توسعه ناوگان ۲۵ درصد قیمت نهایی را کاهش می‌دهد
جایگاه عناصر خاکی در اقتصاد معدنی ایران و جهان