نقش استارتاپ ها در تأمین مواد اولیه فولاد و صنایع معدنی
فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با حمایت و استفاده از توان بخش خصوصی امکان پذیر است
وضعیت تصفیه‌خانه‌های مجتمع معدنی انگوران
دستیابی به استاندارد‌ها با آموزش (حسام مقدم‌علی/مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران)
عناصر نادر خاکی
ارزیابی اهمیت تامین مالی در اجرای طرح های توسعه ای
فعالیت بخش خصوصی در ۹۷ درصد از معادن فعال كشور
ارتباطات، در سایه اقتصاد مقاومتی
پتانسیل‌های بی‌شمار معدنی و زمین‌شناسی در کشور موجب شده است ؛ ایران دروازه معادن غرب آسیا
معادن ایران در جایگاه واقعی خود قرار ندارند
نقش توسعه حمل‌ و نقل در افزایش بهره‌وری معادن؛ توسعه ناوگان ۲۵ درصد قیمت نهایی را کاهش می‌دهد
جایگاه عناصر خاکی در اقتصاد معدنی ایران و جهان