چهار شنبه 1 خرداد 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معادن آنتیموان سفیدآبه و حیدرآباد واقع دراستان سیستان و بلوچستان (آگهی مناقصه عمومی شماره 12-2/97 ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1397/02/03 تاریخ شروع: 1397/02/10 تاریخ پایان: 1397/02/22
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی به میزان مجموعاً230 هزارمترمکعب (20،000مترمکعب ماده معدنی و210،000 مترمکعب باطله) در مدت سه سال در معادن آنتیموان سفیدآبه و حیدرآباد واقع دراستان سیستان و بلوچستان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200961028000006 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2.720.000.000(دو میلیارد و هفتصد و بیست میلیون )ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 10/2/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 22/2/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.OWMTo
OWMYour Name
OWMYour Email address
OWMDescription