مزایده

آرشیو آخرین مزایده ها

مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۸۶-۹۹/۶ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۷۴ هزار تن سنگ آهن دانه بندی هماتیت موجود در معدن شماره ۴ گل گهر سیرجان با عیار میانگین ۴۲ درصد ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, شهریور ۲۶, ۱۳۹۹
سنگ آهن گل گهر سیرجان

آگهی مزایده عمومی شماره ۸۳-۹۹/۶ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “ فروش ۲۵۰۰  تن کنسانتره نفلین سینیت  ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد و هفتاد میلیون) ریال در سامانه […]

ادامه مطلب
شنبه, شهریور ۲۲, ۱۳۹۹
سنگ آهن گل گهر سیرجان

آگهی مزایده عمومی شماره ۸۱-۹۹/۶ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۴۰۰  هزار تن  کلوخه اکسید روی  معدن مهدی آباد ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یازده […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, شهریور ۱۹, ۱۳۹۹
سنگ آهن گل گهر سیرجان

آگهی مزایده عمومی شماره ۸۲-۹۹/۶ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی”فروش ۷/۱ میلیون تن کلوخه سنگ آهن معدن آنومالی شمالی ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱۷و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با […]

ادامه مطلب
سنگ آهن گل گهر سیرجان

آگهی مزایده عمومی شماره ۷۹-۹۹/۶ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۵۴۰۰ تن زغال سنگ خام معدن سنگرود ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد میلیون)ریال برگزار نماید. تاریخ […]

ادامه مطلب
دوشنبه, شهریور ۱۷, ۱۳۹۹
سنگ آهن گل گهر سیرجان

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شماره ۷۵-۹۹/۶ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد در قالب طرح سرمایه گذاری احیاء و فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، فراخوان عمومی ارزیابی کیفی با موضوع  “  انجام سرمایه گذاری  به منظور انجام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری […]

ادامه مطلب
دوشنبه, شهریور ۳, ۱۳۹۹
معادن کوچک مازندران

آگهی مزایده عمومی شماره ۷۲-۹۹/۶ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۷۴ هزار تن سنگ آهن دانه بندی هماتیت موجود در معدن شماره ۴ گل گهر سیرجان با عیار میانگین ۴۲ درصد ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت […]

ادامه مطلب
شنبه, شهریور ۱, ۱۳۹۹
سنگ آهن گل گهر سیرجان

آگهی مزایده عمومی شماره ۷۳-۹۹/۶ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۵۰ هزار تن ماده معدنی نرمه نفلین سینیت  واقع در مجتمع نفلین سینیت کلیبر استان آذربایجان شرقی ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین […]

ادامه مطلب
سنگ آهن گل گهر سیرجان

آگهی مزایده عمومی شماره ۷۴-۹۹/۶ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش  ۶۴۱۵۰  تن سنگ آهن معدن میشدوان  با عیارهای مختلف ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱۳ و با جزئیات مندرج در اسناد […]

ادامه مطلب
سنگ آهن گل گهر سیرجان

آگهی مزایده عمومی شماره ۶۷-۹۹/۵ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۴۰۰ هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یازده […]

ادامه مطلب
دوشنبه, مرداد ۲۰, ۱۳۹۹
سنگ آهن گل گهر سیرجان