مزایده

آرشیو آخرین مزایده ها

مزایده

فروش ۴۱۰۰۰ تن سنگ آهن نرمه کم عیار دپو شده درمحدوده معدن میشدوان (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۱-۲ /۹۸ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۴۱۰۰۰ تن سنگ آهن نرمه کم عیار دپو شده درمحدوده معدن میشدوان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (دو میلیارد […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

فروش ۲۴۰ هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد با عیار روی میانگین ۵% (آگهی مزایده عمومی شماره ۸-۲ /۹۸ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۲۴۰ هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد با عیار روی میانگین ۵% را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲ و با جزئیات […]

ادامه مطلب

فروش ۲۴۰ هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد با عیار روی میانگین ۵% (آگهی مزایده عمومی شماره ۸-۲ /۹۸ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۲۴۰ هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد با عیار روی میانگین ۵% را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲ و با جزئیات […]

ادامه مطلب

فروش ۴۱۰۰۰ تن سنگ آهن نرمه کم عیار دپو شده درمحدوده معدن میشدوان (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۱-۲ /۹۸ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۴۱۰۰۰ تن سنگ آهن نرمه کم عیار دپو شده درمحدوده معدن میشدوان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (دو میلیارد […]

ادامه مطلب

فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی و استفاده نشده موجود در مجتمع فسفات اسفوردی (آگهی مزایده عمومی شماره ۶-۲ /۹۸ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی و استفاده نشده موجود در مجتمع فسفات اسفوردی را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۲۹٫۴۰۰٫۰۰۰ (یکصد و بیست و نه میلیون و چهارصد هزار) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از […]

ادامه مطلب
دوشنبه, اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی و استفاده نشده موجود در مجتمع فسفات اسفوردی (آگهی مزایده عمومی شماره ۶-۲ /۹۸ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی و استفاده نشده موجود در مجتمع فسفات اسفوردی را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۲۹٫۴۰۰٫۰۰۰ (یکصد و بیست و نه میلیون و چهارصد هزار) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از […]

ادامه مطلب

اجاره کارخانه سنگبری جوشقان شامل سوله ها، ساختمان ها، ماشین آلات و تجهیزات موجود (آگهی مزایده عمومی شماره ۵-۲ /۹۸ ت)

اشرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی اجاره کارخانه سنگبری جوشقان شامل سوله ها، ساختمان ها، ماشین آلات و تجهیزات موجود در قطعه زمینی به مساحت حدود ۱۸۵۰۰ مترمربع را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۵۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با […]

ادامه مطلب
شنبه, اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸

دو بسته سرمایه گذاری (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۳-۱۲ /۹۷ ت)

آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۳-۱۲/۹۷ ت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی در دو بسته سرمایه گذاری به شرح : الف )انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش حدود ۱۳ میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ شامل طراحی، مهندسی، […]

ادامه مطلب
دوشنبه, فروردین ۲۶, ۱۳۹۸

دو بسته سرمایه گذاری (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۳-۱۲ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی در دو بسته سرمایه گذاری به شرح: الف) انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش حدود ۱۳ میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ شامل طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و مصالح مصرفی، آماده سازی و استخراج و فروش […]

ادامه مطلب
شنبه, فروردین ۱۷, ۱۳۹۸

فروش ۶۰۹ هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۳-۱۲ /۹۷ ت (نوبت دوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۶۰۹ هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (بصورت خشک) در ۲ پارت جداگانه را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۷۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

ادامه مطلب
یکشنبه, اسفند ۲۶, ۱۳۹۷