مزایده

آرشیو آخرین مزایده ها

مزایده

فروش ۱۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن سنگان (آگهی مزایده عمومی فروش ۱۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگان به شماره ۹۹-۱۰ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۱۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن سنگان با عیار میانگین ۵۶ درصد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به […]

ادامه مطلب
شنبه, دی ۸, ۱۳۹۷

فروش کک متالورژی در ۴ محموله جداگانه با دانه بندی مختلف (آگهی مزایده عمومی فروش کک متالورژی شماره ۹۶-۱۰ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش کک متالورژی در ۴ محموله جداگانه با دانه بندی مختلف را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل (واریز نقدی یا […]

ادامه مطلب
دوشنبه, دی ۳, ۱۳۹۷

ام سرمایه گذاری به منظور تکمیل عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره برداری (استخراج) و فروش ماده معدنی در معدن سرب و روی گردنه شیر واقع در استان اصفهان (آگهی مزایده عمومی شماره ۹۱-۹ /۹۷ ت (نوبت دوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظورتکمیل عملیات اکتشاف ،تجهیز و بهره برداری (استخراج) و فروش ماده معدنی در معدن سرب و روی گردنه شیر واقع در استان اصفهان را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد) ریال (واریز نقدی […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, آذر ۱۴, ۱۳۹۷

فروش ۳۷۰ هزار تن کلوخه سنگ آهن مگنتیت معدن شماره ۲ گل گهر سیرجان (آگهی مزایده عمومی شماره ۹۳-۹ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۳۷۰ هزار تن کلوخه سنگ آهن مگنتیت معدن شماره ۲ گل گهر سیرجان با عیار میانگین ۳۸ درصد را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده […]

ادامه مطلب

انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز و بهره برداری (استخراج) و فروش سنگ آهن منگنزدار در معدن چاه باشه ۱ و ۲ واقع در استان یزد (آگهی مزایده عمومی شماره ۹۰-۹ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز و بهره برداری (استخراج) و فروش سنگ آهن منگنز دار در معدن چاه باشه ۱ و ۲ واقع در استان یزد را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و دویست میلیون) […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, آذر ۷, ۱۳۹۷

فروش ۵۲۵۰ تن کک متالوژی در ۳ محموله جداگانه با دانه بندی مختلف (آگهی مزایده عمومی فروش ۵۲۵۰ تن کک متالوژی شماره ۸۷-۸ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۵۲۵۰ تن کک متالوژی در ۳ محموله جداگانه با دانه بندی مختلف را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل برگزار نماید. شماره پارتی در […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, آبان ۳۰, ۱۳۹۷

فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مزایده عمومی شماره ۸۹-۸ /۹۷ ت (نوبت دوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک شامل: نمک صنعتی ، جامد تثبیت کننده خاک و ذوب برف و یخ جاده( تاکی هیدرات)، کارنالیت درجه ( ۱ و ۲ ) و کلرید منیزیم شش آبه را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به […]

ادامه مطلب

فروش ۵۷۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیت تولیدی مجتمع سنگ آهن سنگان (آگهی مزایده عمومی شماره ۸۵-۸ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۵۷۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیت تولیدی مجتمع سنگ آهن سنگان با عیار میانگین ۲۴ درصد (بصورت خشک) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
سه شنبه, آبان ۱۵, ۱۳۹۷

فروش ۱۰۰ هزار تن کلوخه سنگ آهن مگنتیت معدن شماره ۲ گل گهر سیرجان (آگهی مزایده عمومی شماره ۸۴-۸ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۱۰۰ هزار تن کلوخه سنگ آهن مگنتیت معدن شماره ۲ گل گهر سیرجان با عیار میانگین ۵۰ درصد (بصورت خشک) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
یکشنبه, آبان ۶, ۱۳۹۷

فروش ۲۲۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی پرعیار مگنتیتی معدن چاه گز (آگهی مزایده عمومی شماره ۸۲-۸ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فروش ۲۲۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی پر عیار مگنتیتی معدن چاه گز با عیار میانگین ۶۰ درصد (بصورت خشک) را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارده میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله […]

ادامه مطلب
شنبه, مهر ۲۸, ۱۳۹۷