مزایده

آرشیو آخرین مزایده ها

مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۸۳-۹۸/۷ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی”فروش جمعاً ۲۲۰۰ تن کنسانتره نفلین سینیت در پارتی های ۵۰۰ ، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تنی”را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

ادامه مطلب
دوشنبه, مهر ۱۵, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۸۰-۹۸/۷ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “فروش ۱۵۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن سنگان با عیار میانگین ۵۸ درصد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۳ و […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, مهر ۱۰, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۷۹-۹۸/۷ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۱۷ هزار تن کنسانتره آهن معدن فسفات اسفوردی با عیار میانگین ۶۰% (بصورت خشک) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ مبلغ […]

ادامه مطلب
مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۸۰-۹۸/۷ ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “فروش ۱۵۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن سنگان با عیار میانگین ۵۸ درصد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۲ و […]

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی شماره ۷۴-۹۸/۶ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” فروش ۵۰۰ تن خاکه و ۵۰۰ تن کلوخه فروکروم تولیدی مجتمع فروکروم جغتای ” واقع در استان خراسان رضوی – شهرستان جغتای را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۰ با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
شنبه, شهریور ۱۶, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره ۷۳-۹۸/۶ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد “مزایده عمومی فروش ۶۰۹ هزار تن (در ۲ پارت جداگانه) سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (بصورت خشک)” واقع در استان یزد، حدود ۷ کیلومتری شمال شرق بافق ( مجتمع سنگ آهن فلات […]

ادامه مطلب
دوشنبه, شهریور ۱۱, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۷۲-۶/۹۸ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی”فروش جمعاً ۲۲۰۰ تن کنسانتره نفلین سینیت در پارتی های ۵۰۰ ، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تنی”را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

ادامه مطلب
مزایده

آگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۶۹-۹۸/۶ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام راهبری، بهبود و توسعه وبگاه الکترونیکی معدنکو و مدیریت اجرایی کسب و کار معدنی با الگوی توسعه استارت آپ ” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه […]

ادامه مطلب
دوشنبه, شهریور ۴, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۶۸-۹۸/۶ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “فروش ۱۵۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن سنگان با عیار میانگین ۵۸ درصد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۷ و […]

ادامه مطلب
مزایده

آگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده)شماره ۶۰-۶/۹۸ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام راهبری مجتمع زغال سنگ گلندرود واقع در استان مازندران ” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید […]

ادامه مطلب
پنج شنبه, مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
مزایده