مزایده

آرشیو آخرین مزایده ها

مزایده

فروش ۲۲۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی پرعیار مگنتیتی معدن چاه گز (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴-۲/۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۲۲۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی پرعیار مگنتیتی معدن چاه گز را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش میلیارد )ریال […]

ادامه مطلب
دوشنبه, اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷

فروش ۱۰ هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد (آگهی مزایده عمومی شماره ۹-۲/۹۷ ت (نوبت چهارم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۱۰ هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد با وزن مخصوص میانگین ۱۵/۴ (بصورت خشک) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

ادامه مطلب
دوشنبه, اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

انجام عملیات استخراج و فروش ماده معدنی در معادن مس کلوت ، کلاته مهران ، چاه فراخ و چشمه شیرین در استان سمنان (آگهی مزایده عمومی۵-۱/۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات استخراج و فروش ماده معدنی در معادن مس کلوت ، کلاته مهران ، چاه فراخ و چشمه شیرین در استان سمنان را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست و پنجاه میلیون ریال) (واریز نقدی یا ضمانتنامه […]

ادامه مطلب
یکشنبه, فروردین ۲۶, ۱۳۹۷