مزایده

آرشیو آخرین مزایده ها

مزایده

آگهی فراخوان عمومی شماره ۱۲-۹۹/۲ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در راستای طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در نظر دارد ” ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن هماتیتی استان زنجان جهت ایجاد واحد تولید کنسانتره آهن هماتیتی با سیستم موبایل ” را از طریق فراخوان عمومی برگزار نماید. لذا بدینوسیله از […]

ادامه مطلب
شنبه, اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹
فراخوان

آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۰-۹۹/۲ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” انجام سرمایه گذاری به منظور احداث و بهره برداری از کارخانه تولید کربن اکتیو از زغال سنگ با ظرفیت سالیانه ۱۵۰۰ تن در محدوده مجتمع صنعتی انجیرتنگه واقع در شهرستان سوادکوه” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده […]

ادامه مطلب
پنج شنبه, اردیبهشت ۴, ۱۳۹۹
زغالسنگ حرارتی

آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۹-۹۹/۲ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در نظر دارد مزایده عمومی ” انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید آهک هیدراته به ظرفیت سالیانه ۶۰هزارتن با استفاده از کانسنگ معادن آهک دره خزینه شهرستان پلد ختر ” را از طریق مزایده عمومی […]

ادامه مطلب
زغالسنگ حرارتی

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۱-۹۹/۲ ت (نوبت چهارم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام راهبری مجتمع زغال سنگ گلندرود واقع در استان مازندران ” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید […]

ادامه مطلب
زغالسنگ حرارتی

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۵۱-۹۸/۱۲ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۲۰۰۰ تن کلوخه فروکروم پرکربن محصول تولیدی مجتمع فروکروم جغتای” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش […]

ادامه مطلب
دوشنبه, اسفند ۱۲, ۱۳۹۸
زغالسنگ حرارتی

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۲-۹۸/۱۲ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش تجهیزات و لوازم آشپزخانه موجود در معدن شماره ۲ گل گهر سیرجان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ […]

ادامه مطلب
سه شنبه, اسفند ۶, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۴-۹۸/۱۲ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش جمعاً ۱۲۰۰ تن کنسانتره نفلین سینیت در پارتی های ۵۰۰ و ۷۰۰ تنی جداگانه ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده […]

ادامه مطلب
دوشنبه, اسفند ۵, ۱۳۹۸
زغالسنگ حرارتی

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۲-۹۸/۱۲ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش تجهیزات و لوازم آشپزخانه موجود در معدن شماره ۲ گل گهر سیرجان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۱-۹۸/۱۱ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” فروش ۱/۷ میلیون تن کلوخه سنگ آهن معدن آنومالی شمالی ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده […]

ادامه مطلب
دوشنبه, بهمن ۲۸, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰-۹۸/۱۱ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۲۰۰۰ تن کلوخه فروکروم پرکربن محصول تولیدی مجتمع فروکروم جغتای” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش […]

ادامه مطلب
مزایده