مزایده

آرشیو آخرین مزایده ها

مزایده

آگهی تمدید مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۰۲-۹۸/۸ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید سدیم سیانید با تضمین خرید سالیانه ۱۵۰۰ تن سدیم سیانید قرصی با خلوص حداقل ۹۸ درصد” را با تضمین شرکت در                     مزایده (فرآیند ارجاع کار) به مبـلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد) ریال (به صورت واریز نقـدی […]

ادامه مطلب
شنبه, آذر ۲۳, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شماره ۱۱۵-۹۸/۹ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی متقاضیان “انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان اسدآباد استان همدان” را با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان برگزار نماید. لذا بدینوسیله از […]

ادامه مطلب
دوشنبه, آذر ۱۸, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۰۳-۹۸/۸ ت (تمدید)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” انجام راهبری مجتمع سنگ آهک پیربکران (شامل کلیه عملیات استخراج از معدن ،خردایش و دانه بندی ماده معدنی و فروش محصولات تولیدی) و سرمایه گذاری به منظور احداث و بهره برداری از ۲ خط تولید کا غذ از کربنات کلسیم ” را […]

ادامه مطلب
سه شنبه, آذر ۱۲, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۱۳-۹۸/۹ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “فروش ۳۰ هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد با وزن مخصوص ۴/۱۵ گرم بر سانتی مترمکعب” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۲ وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده به […]

ادامه مطلب
دوشنبه, آذر ۱۱, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۱۰-۹۸/۹ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در نظر دارد مزایده عمومی “ انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید آهک هیدراته به ظرفیت سالیانه  ۶۰هزارتن  با استفاده از کانسنگ معادن آهک دره خزینه شهرستان پلد ختر ” را از طریق مزایده عمومی […]

ادامه مطلب
پنج شنبه, آذر ۷, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۰۲-۹۸/۸ ت (تمدید)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “ انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید سدیم سیانید با تضمین خرید سالیانه ۱۵۰۰ تن سدیم سیانید قرصی با خلوص حداقل ۹۸ درصد  ” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد) ریال […]

ادامه مطلب
مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۰۸-۹۸/۹ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش سنگ آهک دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهک پیربکران در ۳ پارتی ۱۰ هزار تنی جداگانه با ابعاد مختلف را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
دوشنبه, آذر ۴, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۰۷-۹۸/۹ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش تجهیزات و لوازم آشپزخانه موجود در معدن شماره ۲ گل گهر سیرجان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۰ و با جزئیات مندرج […]

ادامه مطلب
مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۰۶-۹۸/۹ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ماده معدنی سولفوره و کربناته از بخش زیرزمینی و کم عیار بخش روباز معدن سرب و روی انگوران در ۱۰ پارتی جداگانه با عیارهای متفاوت ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۹ و با […]

ادامه مطلب
سه شنبه, آبان ۲۸, ۱۳۹۸
مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۰۵-۹۸/۹ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش دو دستگاه باسکول ۸۰ تنی همراه با متعلقات مربوطه بدون عرصه(زمین) واقع در معدن شماره ۴ گل گهر سیرجان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و […]

ادامه مطلب