مزایده

آرشیو آخرین مزایده ها

مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۴-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۸ هزار تن کنسانتره ایلمنیت تولیدی مجتمع  تیتانیوم کهنوج ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲۷ و با جزئیات مندرج در اسناد […]

ادامه مطلب
شنبه, بهمن ۴, ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۳-۹۹/۱۰ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش  ۱۵  هزارتن کلوخه باریت  معدن مهدی ­آباد (با  وزن مخصوص ۴/۲) ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲۶ و با جزئیات مندرج […]

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۳-۹۹/۱۰ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش  ۱۵  هزارتن کلوخه باریت  معدن مهدی­آباد (با  وزن مخصوص ۲/۴) ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲۶ و با جزئیات مندرج در […]

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۴-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۸ هزار تن کنسانتره ایلمنیت تولیدی مجتمع  تیتانیوم کهنوج ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲۷ و با جزئیات مندرج در اسناد […]

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۴-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۸ هزار تن کنسانتره ایلمنیت تولیدی مجتمع  تیتانیوم کهنوج ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲۷ و با جزئیات مندرج در اسناد […]

ادامه مطلب
سه شنبه, دی ۳۰, ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۳-۹۹/۱۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش  ۱۵  هزارتن کلوخه باریت  معدن مهدی­آباد (با  وزن مخصوص ۲/۴) ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲۶ و با جزئیات مندرج در […]

ادامه مطلب

تمدید آگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۱۶-۹۹/۹ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالیانه ۱۰۰ کیلوگرم با استفاده از کانسنگ معدن طلای سر کهنو میرجاوه (سیاه جنگل) واقع دراستان سیستان و […]

ادامه مطلب
یکشنبه, دی ۱۴, ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۳-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی  ایران در نظر دارد مزایده عمومی” انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، تجهیز،آماده سازی و بهره برداری از معدن  زغال سنگ حرارتی  کوه ورامی، طراحی و احداث کارخانه زغال شویی با ظرفیت تولید سالیانه حداقل ۱۵۰ هزارتن […]

ادامه مطلب
یکشنبه, دی ۷, ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۲۰-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش  ۲۵  هزار تن کنسانتره  آهن تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۵٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد و […]

ادامه مطلب
شنبه, دی ۶, ۱۳۹۹

فراخوان عمومی شماره ۱۲۱-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد فراخوان عمومی ” جذب سرمایه گذار جهت احداث کارخانه آهک هیدراته و کربنات کلسیم رسوبی (PCC) به ظرفیت ۴۰ هزار تن ( شامل ۲۰ هزارتن آهک پخته و ۲۰ هزار تن کربنات کلسیم […]

ادامه مطلب