مناقصه

آرشیو آخرین مناقصه ها

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده شماره ۱۲۹-۹۸/۱۱ت” (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی”  انجام ۱۵۰۰۰ متر عملیات حفاری مغزه گیری در  محدوده های اکتشافی استان های یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
دوشنبه, دی ۳۰, ۱۳۹۸

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شماره ۱۳۲-۹۸/۱۱ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی”  ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری  به منظور احداث  و بهره برداری از کارخانه تشویه خاک روی با ظرفیت بار ورودی سالیانه حداقل ۱۰۰ هزار تن ماده معدنی روی سولفوره در استان زنجان” را با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان برگزار نماید. لذا بدینوسیله […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۲۸-۹۸/۱۰ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری در طرح های تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, دی ۲۵, ۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۲۷-۹۸/۱۰ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری ستاد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در محل ساختمان‌های مرکزی و فرعی “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۱۸-۹۸/۹ ت (تمدید)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سنگ آهن حنار “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۶۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش […]

ادامه مطلب
شنبه, دی ۲۱, ۱۳۹۸
سنگ آهن حنار

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۳-۹۸/۱۰ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” تأمین (خرید)، نصب، راه‌اندازي،آموزش سرويس و نگهداري (تعميرات) و قرائت ادواري يك دستگاه رادار پرتابل به منظور کنترل و پايش ديواره ريزشي در بخش روباز معدن سرب و روي انگوران ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۷ و […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, دی ۱۸, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده )شماره ۱۲۱-۹۸/۱۰ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” انجام عملیات آماده سازی ،پیشروی و استخراج ماده معدنی در معدن زغال سنگ گلندرود ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ […]

ادامه مطلب
دوشنبه, دی ۲, ۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۱۸-۹۸/۹ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سنگ آهن حنار “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد    ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۶۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش […]

ادامه مطلب
دوشنبه, آذر ۲۵, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۱۷-۹۸/۹ ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۱۰۰۰۰ متر عملیات حفاری (مغزه گیری) در استانهای  همدان، اصفهان و زنجان”را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد    ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۶۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارمیلیارد) ریال (واریز نقدی […]

ادامه مطلب
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۱۱۱-۹۸/۹ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی، اکتشاف عمومی و تفصیلی در سطح استان خراسان جنوبی (۱۱  محدوده اکتشافی)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
مناقصه