مناقصه

آرشیو آخرین مناقصه ها

مناقصه

عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان الیگودرز استان لرستان (آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۸-۲/۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان الیگودرز استان لرستان (به روش EPC) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب

انجام خدمات بارگیری و حمل مقدار۱۰ هزارتن ماده معدنی از معدن طلای هیرد (آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۳-۲/۹۷ ت (نوبت دوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات بارگیری و حمل مقدار۱۰ هزار تن ماده معدنی از معدن طلای هیرد (خراسان جنوبی) به مجتمع طلای موته (اصفهان) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در […]

ادامه مطلب

انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع خراسان جنوبی (آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۱-۲ /۹۷ ت(نوبت دوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع خراسان جنوبی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۵و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیارد پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی […]

ادامه مطلب

انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری و نگهبانی در مجتمع معادن زغالسنگ طبس (آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۰-۲/۹۷ ت (نوبت دوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری و نگهبانی در مجتمع معادن زغالسنگ طبس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ (دو […]

ادامه مطلب

انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معادن آنتیموان سفیدآبه و حیدرآباد واقع دراستان سیستان و بلوچستان (آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۲-۲/۹۷ ت (نوبت دوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی به میزان مجموعاً۲۳۰ هزارمترمکعب (۲۰،۰۰۰مترمکعب ماده معدنی و۲۱۰،۰۰۰ مترمکعب باطله) در مدت سه سال در معادن آنتیموان سفیدآبه و حیدرآباد واقع دراستان سیستان و بلوچستان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) […]

ادامه مطلب

انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزارتن کارنالیت و فروش کارنالیت تولیدی به مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مناقصه عمومی شماره ۸-۲/۹۷ ت (نوبت چهارم))

اشرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزارتن کارنالیت و فروش کارنالیت تولیدی به مجتمع پتاس خور و بیابانک را از طریق مناقصه عمومی با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(دو میلیارد)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت […]

ادامه مطلب

انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع زغالسنگ گلندرود (آگهی مناقصه عمومی شماره ۷-۱/۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع زغالسنگ گلندرود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیارد) ریال (واریز […]

ادامه مطلب

تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم بر اساس طرح توجیحی (آگهی مناقصه عمومی شماره ۴-۱/۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم بر اساس طرح توجیحی(فنی و اقتصادی) با ظرفیت ۵۷۶۰۰ تن را به روش EPC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه […]

ادامه مطلب

انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و گرانی سنجی در آنومالی های ایران مرکزی (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۲-۱ /۹۸ ت (نوبت دوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و گرانی سنجی در آنومالی های ایران مرکزی (استان های یزد و کرمان) و سایر آنومالی های ابلاغی در استان های مختلف را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۳ و با جزئیات […]

ادامه مطلب

احداث ساختمان HSE معدن سرب و روی انگوران (آگهی مناقصه عمومی شماره ۲-۱/۹۷ ت (نوبت دوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی احداث ساختمان HSE معدن سرب و روی انگوران شامل اجرای کامل کلیه عملیات ابنیه (خاکبرداری، پی ریزی و اجرای اسکلت و سفت کاری، نازک کاری) و تأسیسات مکانیکی و برقی، راه اندازی و تحویل ساختمان مذکور را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت […]

ادامه مطلب