مناقصه

آرشیو آخرین مناقصه ها

مناقصه

خرید ۳۰۰ تن گلوله چدنی ریخته گری شده پر کروم ۸۰ میلیمتری، مورد استفاده در آسیای گلوله ای کارخانه طلای موته (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۰۲-۱۰ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید ۳۰۰ تن گلوله چدنی ریخته گری شده پر کروم ۸۰ میلیمتری، مورد استفاده در آسیای گلوله ای کارخانه طلای موته را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۴۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در […]

ادامه مطلب
شنبه, دی ۱۵, ۱۳۹۷

خرید ۱۵۰ تن سیانور سدیم با خلوص ۴۰ درصد برای مجتمع طلای موته (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۰۱-۱۰ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید ۱۵۰ تن سیانور سدیم با خلوص ۴۰ درصد برای مجتمع طلای موته را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۴۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (نهصد میلیون) ریال (واریز […]

ادامه مطلب
پنج شنبه, دی ۱۳, ۱۳۹۷

انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک در مجتمع پتاس خوروبیابانک (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۹۴-۹ /۹۷ ت (نوبت چهارم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک در مجتمع پتاس خور و بیابانک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۴۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ […]

ادامه مطلب
شنبه, آذر ۲۴, ۱۳۹۷

تأمین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۸۸-۸ /۹۷ ت (نوبت پنجم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد تأمین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی (با راننده) جهت انجام عملیات مربوطه در مجتمع پتاس خور و بیابانک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۴۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, آبان ۳۰, ۱۳۹۷

خرید ۳۰۰ تن سیانور سدیم با خلوص حداقل ۹۸ درصد برای مجتمع طلای موته واقع در استان اصفهان (آگهی مناقصه عمومی شماره ۸۶-۸ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی “خرید ۳۰۰ تن سیانور سدیم با خلوص حداقل ۹۸ درصد برای مجتمع طلای موته واقع در استان اصفهان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ??????????????? و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه […]

ادامه مطلب
شنبه, آبان ۱۹, ۱۳۹۷

انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک در مجتمع پتاس خوروبیابانک (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۸۳-۸ /۹۷ ت (نوبت سوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک در مجتمع پتاس خور و بیابانک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ […]

ادامه مطلب
دوشنبه, مهر ۳۰, ۱۳۹۷

أمین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی (با راننده) جهت انجام عملیات مربوطه در مجتمع پتاس خوروبیابانک (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۷۵-۷ /۹۷ ت (نوبت چهارم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد تأمین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی (با راننده) جهت انجام عملیات مربوطه در مجتمع پتاس خوروبیابانک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, مهر ۱۸, ۱۳۹۷

اجاره شش دستگاه وسائط نقلیه (در اختیار بدون راننده) برای استفاده در مجتمع سنگ آهن سیرجان (آگهی مناقصه عمومی شماره ۷۳-۷ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی “اجاره شش دستگاه وسائط نقلیه (در اختیار بدون راننده) برای استفاده در مجتمع سنگ آهن سیرجان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ […]

ادامه مطلب
دوشنبه, مهر ۱۶, ۱۳۹۷

انجام عملیات طراحی، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های مونیتورینگ و ارتباط رادیویی و هوشمند سازی در معدن زغالسنگ گلندرود (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۷۴-۷ /۹۷ ت(نوبت دوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی ” انجام عملیات طراحی، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های مونیتورینگ و ارتباط رادیویی و هوشمند سازی درمعدن زغالسنگ گلندرود” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با […]

ادامه مطلب
شنبه, مهر ۱۴, ۱۳۹۷

تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات خط تولید و انجام عملیات خردایش، دانه بندی و پرعیارسازی سنگ آهن در معدن چاه گز (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۷۰-۷ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی “تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات خط تولید و انجام عملیات خردایش، دانه بندی و پرعیارسازی سنگ آهن در معدن چاه گز” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۳۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با […]

ادامه مطلب
یکشنبه, مهر ۱, ۱۳۹۷