مناقصه

آرشیو آخرین مناقصه ها

مناقصه

آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۰۴-۹۸/۹ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “انجام امور خدمات عمومی در مجتمع سنگ آهن جلال آباد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد) ریال (واریز […]

ادامه مطلب
شنبه, آذر ۲۳, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۰۹-۹۸/۹ ت” (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن در نظر دارد مناقصه عمومی “انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در محدوده معدن کالامین مجتمع سرب و روی مهدی آباد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۹ و با […]

ادامه مطلب
دوشنبه, آذر ۴, ۱۳۹۸
سنگ آهن حنار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۰۴-۹۸/۹ ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” انجام امور خدمات عمومی در مجتمع سنگ آهن جلال آباد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) […]

ادامه مطلب
دوشنبه, آبان ۲۷, ۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۹۷-۹۸/۸ ت (تمدید)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه‌های اکتشافی سنگان و سیستان واقع در استان‌های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۴ و با جزئیات مندرج در اسناد […]

ادامه مطلب
پنج شنبه, آبان ۲۳, ۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۰۱-۹۸/۸ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن در نظر دارد مناقصه عمومی ” انجام امورخدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۷ و با جزئیات مندرج […]

ادامه مطلب
یکشنبه, آبان ۱۲, ۱۳۹۸
سنگ آهن حنار

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۸-۸/ ۹۸ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه‌های اکتشافی گیلان، الموت و آلونیت واقع در استان‌های گیلان و قزوین” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین […]

ادامه مطلب
شنبه, آبان ۴, ۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ­ای شماره ۹۹-۸/ ۹۸ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه‌ های اکتشافی نطنز-کوه‌دم، چهارمحال و بختیاری و لرستان واقع در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و لرستان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۶ و با جزئیات […]

ادامه مطلب
سنگ آهن حنار

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله­ ای شماره ۹۶-۸/ ۹۸ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه اکتشافی هرمزگان واقع در استان هرمزگان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

ادامه مطلب
جمعه, آبان ۳, ۱۳۹۸
سنگ آهن حنار

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ­ای شماره ۹۵-۸/ ۹۸ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه‌های اکتشافی فارس و دنا واقع در استان‌های فارس و کهکیلویه و بویر احمد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه […]

ادامه مطلب
سنگ آهن حنار

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ­ای شماره ۹۷-۸/ ۹۸ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه‌ های اکتشافی سنگان و سیستان واقع در استان‌های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۴ و با جزئیات مندرج در اسناد […]

ادامه مطلب
پنج شنبه, آبان ۲, ۱۳۹۸
سنگ آهن حنار