مناقصه

آرشیو آخرین مناقصه ها

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۳-۹۸/۱۰ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” تأمین (خرید)، نصب، راه‌اندازي،آموزش سرويس و نگهداري (تعميرات) و قرائت ادواري يك دستگاه رادار پرتابل به منظور کنترل و پايش ديواره ريزشي در بخش روباز معدن سرب و روي انگوران ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۷ و […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, دی ۱۸, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده )شماره ۱۲۱-۹۸/۱۰ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” انجام عملیات آماده سازی ،پیشروی و استخراج ماده معدنی در معدن زغال سنگ گلندرود ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ […]

ادامه مطلب
دوشنبه, دی ۲, ۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۱۸-۹۸/۹ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سنگ آهن حنار “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد    ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۶۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش […]

ادامه مطلب
دوشنبه, آذر ۲۵, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۱۷-۹۸/۹ ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۱۰۰۰۰ متر عملیات حفاری (مغزه گیری) در استانهای  همدان، اصفهان و زنجان”را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد    ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۶۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارمیلیارد) ریال (واریز نقدی […]

ادامه مطلب
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۱۱۱-۹۸/۹ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی، اکتشاف عمومی و تفصیلی در سطح استان خراسان جنوبی (۱۱  محدوده اکتشافی)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۱۱۲-۹/ ۹۸ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی، اکتشاف عمومی و تفصیلی در ۳  محدوده اکتشافی طلا (استان اصفهان ) ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین […]

ادامه مطلب
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۱۴-۹۸/۹ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی”  انجام ۱۵۰۰۰ متر عملیات حفاری مغزه گیری در  محدوده های اکتشافی استان های یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
مناقصه

آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۰۴-۹۸/۹ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “انجام امور خدمات عمومی در مجتمع سنگ آهن جلال آباد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد) ریال (واریز […]

ادامه مطلب
شنبه, آذر ۲۳, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۰۹-۹۸/۹ ت” (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن در نظر دارد مناقصه عمومی “انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در محدوده معدن کالامین مجتمع سرب و روی مهدی آباد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۹ و با […]

ادامه مطلب
دوشنبه, آذر ۴, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۰۴-۹۸/۹ ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” انجام امور خدمات عمومی در مجتمع سنگ آهن جلال آباد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) […]

ادامه مطلب
دوشنبه, آبان ۲۷, ۱۳۹۸