مناقصه

آرشیو آخرین مناقصه ها

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۷۶-۹۸/۷ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” انجام عملیات مرمت، بازسازی، اجرای معماری و تکمیل و راه اندازی تأسیسات مکانیکی و الکتریکال ساختمان دفتر فنی و ساختمان آزمایشگاه و سالن ورزشی کارکنان در مجتمع معادن زغال سنگ طبس” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۱ و […]

ادامه مطلب
شنبه, شهریور ۳۰, ۱۳۹۸
سنگ آهن حنار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۷۷-۹۸/۷ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” انجام آنالیز و مطالعه نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی به تعداد ۱۴۷۰۰ نمونه سنگی، آبراهه‌ای و پودری ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

ادامه مطلب
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۷۱-۹۸/۶ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” تهيه طرح اجرایي معدنكاري با رعایت شرایط پایداری دیواره¬های معدن روباز و نظارت برعمليات معدنكاري روباز و زیر زمینی (شامل معادن روباز و زیر زمینی انگوران و معدن سنگ تراورتن انگوران و معدن سنگ آهن صاحب سقز) و انجام خدمات و مطالعات فنی و آزمايشگاهي […]

ادامه مطلب
دوشنبه, شهریور ۱۱, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۷۰-۹۸/۶ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” تأمین (خرید)، نصب، راه‌اندازي،آموزش سرويس و نگهداري (تعميرات) و قرائت ادواري يك دستگاه رادار پرتابل به منظور کنترل و پايش ديواره ريزشي در بخش روباز معدن سرب و روي انگوران ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۹ و […]

ادامه مطلب
شنبه, شهریور ۹, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۶۳-۹۸/۶ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۵۰۰۰ متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی استان های همدان و اصفهان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

ادامه مطلب
دوشنبه, شهریور ۴, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۶۲-۹۸/۶ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام ۵۰۰۰ متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی ایران مرکزی (استانهای یزد و کرمان) و استان سیستان و بلوچستان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۶۵-۹۸/۶ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۱۰۰۰۰ متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده¬های اکتشافی استان های کرمان و سیستان و بلوچستان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ […]

ادامه مطلب
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۶۶-۹۸/۶ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۱۵۰۰۰ متر عملیات حفاری (مغزه گیری) درمحدوده های اکتشافی استان سیستان و بلوچستان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هفت میلیارد و […]

ادامه مطلب
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۶۷-۹۸/۶ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد”انجام ۱۵،۰۰۰ متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده¬های اکتشافی استان خراسان جنوبی” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هفت میلیارد و پانصد میلیون) ریال […]

ادامه مطلب
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۶۴-۹۸/۶ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۱۰۰۰۰ متر عملیات حفاری (مغزه گیری) در استانهای همدان، اصفهان و زنجان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارمیلیارد) ریال (واریز […]

ادامه مطلب
مناقصه