مناقصه

آرشیو آخرین مناقصه ها

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۴۱-۹۹/۱۱ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ”  احداث ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره و اجرای خط انتقال آب به محل زمین متعلق به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در محدوده معادن هیرد”را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۲ و با جزئیات مندرج در […]

ادامه مطلب
دوشنبه, بهمن ۱۳, ۱۳۹۹

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۱۳۹-۹۹/۱۱ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات نظارت بر احداث شبکه جمع آوری و سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی معدن سنگ آهن چاه گز “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۱ و […]

ادامه مطلب
یکشنبه, بهمن ۵, ۱۳۹۹

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله­ای شماره ۱۳۹-۹۹/۱۱ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات نظارت بر احداث شبکه جمع آوری و سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی معدن سنگ آهن چاه گز “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۲ و […]

ادامه مطلب
شنبه, بهمن ۴, ۱۳۹۹

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۴-۹۹/۱۰ ت (نوبت سوم)

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( با نمایندگی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ) از در نظر دارد ” انجام ۱۰ هزار متر  عملیات حفاری  مغزه‌ گیری در محدوده ‌های اکتشافی استان ‌های اصفهان، خراسان جنوبی، کرمان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۶ […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله­ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۳۲-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد ” خرید، نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه ماکروویو  مورد نیاز مجتمع سرب و روی  مهدی آباد “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۰ و با جزئیات […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۳۰-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات پرعیارسازی باطله های سرب و روی معدن انگوران با استفاده از تکنولوژی ماشین های سورتینگ با اشعه ایکس (سیستم موبایل) به ظرفیت بار ورودی سالیانه ۱۰۰  هزار تن “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۹ و […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۳۲-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد ” خرید، نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه ماکروویو  مورد نیاز مجتمع سرب و روی  مهدی آباد “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۰ و با جزئیات […]

ادامه مطلب
سه شنبه, دی ۳۰, ۱۳۹۹

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۳۰-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات پرعیارسازی باطله های سرب و روی معدن انگوران با استفاده از تکنولوژی ماشین های سورتینگ با اشعه ایکس (سیستم موبایل) به ظرفیت بار ورودی سالیانه ۱۰۰  هزار تن “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۹ و […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده ۱۰/۹۹- ۱۰۹ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید (تأمین)، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران-یزد (بخش اول)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, دی ۲۴, ۱۳۹۹

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده ۱۰/۹۹-۱۱۰ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید (تأمین)، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران-یزد (بخش دوم)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) […]

ادامه مطلب