مناقصه

آرشیو آخرین مناقصه ها

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۴۵-۹۸/۱۲ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی ،فنی واداری در مجتمع طرح های اکتشافی ومعدنی سیستان وبلوچستان “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهار […]

ادامه مطلب
دوشنبه, اسفند ۵, ۱۳۹۸
سنگ آهن چاه گز

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره ۱۴۳-۹۸/۱۲ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” انجام خدمات پروژه آسیب شناسی و بررسی جامع شرایط تولید واحد های معدنی و فرآوری سنگ تزئینی” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۳۶-۹۸/۱۱ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” تأمین ،نصب ،راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی ونظارت تصویری در مجتمع فسفات آسفوردی ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
پنج شنبه, بهمن ۲۴, ۱۳۹۸
فسفات اسفوردی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۳۹-۹۸/۱۱ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امورخدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۵٫۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد […]

ادامه مطلب
مناقصه

تمدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده شماره ۱۳۵-۹۸/۱۱ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی ونظارت تصویری در مجتمع پتاس خور و بیابانک ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره […]

ادامه مطلب
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۱۳۸-۹۸/۱۱ت” (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی، اکتشاف عمومی و تفصیلی در ۳ محدوده اکتشافی طلا (استان اصفهان ) ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, بهمن ۱۶, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده شماره ۱۳۵-۹۸/۱۱ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی ونظارت تصویری در مجتمع پتاس خور و بیابانک ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با […]

ادامه مطلب
سه شنبه, بهمن ۱۵, ۱۳۹۸
مناقصه

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۸/۳۷۳

مجتمع طلای موته در نظر دارد “انجام خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن مجتمع طلای موته و طراحی و نظارت بر اکتشافات مورد نیاز محدوده های طلای موته و حوزه مرتبط” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۱۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه […]

ادامه مطلب
یکشنبه, بهمن ۶, ۱۳۹۸

” مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۹۸/۳۷۲

مجتمع طلای موته در نظر دارد “انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک در مجتمع طلای موته” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۱۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال […]

ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۹۸/۳۷۱

مجتمع طلای موته در نظر دارد “تامین نیروی انسانی خدمات عمومی مجتمع طلای موته” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۰۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیارد) بصورت (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی […]

ادامه مطلب