مناقصه

آرشیو آخرین مناقصه ها

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۴۹-۴/۹۸ ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل (حدوداً ۵۰ نفر) و امور حمل و نقل سبک در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
یکشنبه, تیر ۳۰, ۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۴۳-۴/۹۸ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد احداث ۲ باب سوله و ساخت و نصب قفسه در سوله ها جهت نگهـداری جعبه های مغزه های حفاری در معادن هیرد و جانجا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با […]

ادامه مطلب
شنبه, تیر ۲۲, ۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۴۵-۴/۹۸ ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام ۱۰٫۰۰۰ (ده هزار) متر عملیات حفاری مغزه¬گیری در استان-های زنجان (معدن انگوران)، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی (محدوده¬های جانجا و هیرد) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, تیر ۱۹, ۱۳۹۸

” تمدید آگهی فراخوان عمومی شماره ۳۵-۳/۹۸ ت “

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران حفاری گمانه¬های اکتشافی عمیق که دستگاه¬های حفاری مغزه¬گیری بصورت عمودی (VERTICAL) و جهت دار (DIRECTIONAL) تا عمق ۳۰۰۰ متر را داشته و یا امکان تهیه و خرید دستگاه¬های حفاری با قابلیت فوق را دارند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی […]

ادامه مطلب
سه شنبه, تیر ۱۸, ۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۴۲-۴/۹۸ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات آماده سازي، باطله برداری، استخراج ماده معدني و حمل و تخلیه در محل انباشتگاه¬ها، تسطیح انباشتگاه¬های مربوطه، همگن سازی، بارگیری و تنظیم بار مواد معدنی برای فروش و خردایش مواد معدنی در بخش روباز معدن سرب و روی انگوران را از طریق سامانه […]

ادامه مطلب
یکشنبه, تیر ۱۶, ۱۳۹۸

انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی، اکتشاف عمومی و تفصیلی در ۱۵ محدوده اکتشافی شمال استان کرمان (آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۳۷-۳ /۹۸ ت)

  شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی، اکتشاف عمومی و تفصیلی در ۱۵ محدوده اکتشافی شمال استان کرمان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به […]

ادامه مطلب
دوشنبه, خرداد ۲۷, ۱۳۹۸

فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران حفاری گمانه های اکتشافی عمیق که دستگاه های حفاری مغزه گیری بصورت عمودی (VERTICAL) و جهت دار (DIRECTIONAL) (آگهی فراخوان عمومی شماره ۳۵-۳ /۹۸ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران حفاری گمانه های اکتشافی عمیق که دستگاه های حفاری مغزه گیری بصورت عمودی (VERTICAL) و جهت دار (DIRECTIONAL) تا عمق ۳۰۰۰ متر را داشته و یا امکان تهیه و خرید دستگاه های حفاری با قابلیت فوق را دارند را از […]

ادامه مطلب
شنبه, خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی، اکتشاف عمومی و تفصیلی در ۱۵ محدوده اکتشافی شمال استان کرمان (آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۳۷-۳ /۹۸ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی، اکتشاف عمومی و تفصیلی در ۱۵ محدوده اکتشافی شمال استان کرمان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ […]

ادامه مطلب
جمعه, خرداد ۲۴, ۱۳۹۸

خرید ۲۰۰ عدد صفحات فولادی الکترووینینگ با لوله هسته مسی برای کارخانه تولید شمش آنتیموان (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۳۰-۳ /۹۸ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید ۲۰۰ عدد صفحات فولادی الکترووینینگ با لوله هسته مسی برای کارخانه تولید شمش آنتیموان مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با […]

ادامه مطلب
پنج شنبه, خرداد ۲۳, ۱۳۹۸

انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۳۳-۳ /۹۸ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۷٫۷۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ (هفت میلیارد […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, خرداد ۲۲, ۱۳۹۸