مناقصه

آرشیو آخرین مناقصه ها

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۶۴-۹۸/۶ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۱۰۰۰۰ متر عملیات حفاری (مغزه گیری) در استانهای همدان، اصفهان و زنجان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارمیلیارد) ریال (واریز […]

ادامه مطلب
دوشنبه, شهریور ۴, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۵۸-۵/۹۸ ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد احداث ۲ باب سوله و ساخت و نصب قفسه در سوله ها جهت نگهـداری جعبه های مغزه های حفاری در معادن هیرد و جانجا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با […]

ادامه مطلب
پنج شنبه, مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۵۹-۵/۹۸ ت (نوبت چهارم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام ۱۰٫۰۰۰ (ده هزار) متر عملیات حفاری مغزه¬گیری در استان¬های زنجان (معدن انگوران)، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی (محدوده¬های جانجا و هیرد) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین […]

ادامه مطلب
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۶۱-۶/۹۸ ت” (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سه میلیارد) […]

ادامه مطلب
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۳۵۷/۹۸

مجتمع طلای موته در نظر دارد خرید ۱۰۰ تن سیانور سدیم با خلوص حداقل ۴۰ درصد مورد استفاده در کارخانه طلای موته را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۰۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, مرداد ۳۰, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۵۵-۵/۹۸ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید ،نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰ کاوا (KVA) استندبای برای مجتمع معادن زغال سنگ طبس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به […]

ادامه مطلب
سه شنبه, مرداد ۲۹, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۳۵۸/۹۸

مجتمع طلای موته در نظر دارد “تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع طلای موته” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۵۴۶۰۰۰۰۰۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۶۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ششصد و شصت و یک میلیون ریال) […]

ادامه مطلب
دوشنبه, مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۵۷-۵/۹۸ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام ۱۰،۰۰۰ (ده هزار) متر حفاری مغزه گیری در استانهای همدان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با استفاده از دستگاه های حفاری بورت لانگیر کارفرما را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۹ و با جزئیات مندرج در اسناد […]

ادامه مطلب
سه شنبه, مرداد ۲۲, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۵۵-۵/۹۸ ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور ۵۰ کاوا (KVA) برای مجتمع معادن زغال سنگ طبس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ […]

ادامه مطلب
شنبه, مرداد ۱۹, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۵۶-۵/۹۸ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “انجام خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی بر فعالیت پیمانکاران طرح احداث کارخانه آهک هیدراته شهرستان پلدختر، استان لرستان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, مرداد ۱۶, ۱۳۹۸
مناقصه