مناقصه

آرشیو آخرین مناقصه ها

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۱۴۷-۹۸/۱۲ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات و عملیات اکتشاف تفصیلی زغال سنگ در محدوده مزینو شمالی ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۸۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد میلیون)ریال (واریز […]

ادامه مطلب
دوشنبه, اسفند ۱۲, ۱۳۹۸
عملیات حفاری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۴۸-۹۸/۱۲ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی ،فنی واداری در مجتمع زغال سنگ گلندرود” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۸۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و هفتصد و […]

ادامه مطلب
عملیات حفاری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۴۵-۹۸/۱۲ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی، فنی واداری درمجتمع سرب نخلک ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون) […]

ادامه مطلب
دوشنبه, اسفند ۵, ۱۳۹۸
عملیات حفاری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۴۵-۹۸/۱۲ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی ،فنی واداری در مجتمع طرح های اکتشافی ومعدنی سیستان وبلوچستان “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهار […]

ادامه مطلب
عملیات حفاری

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره ۱۴۳-۹۸/۱۲ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” انجام خدمات پروژه آسیب شناسی و بررسی جامع شرایط تولید واحد های معدنی و فرآوری سنگ تزئینی” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۳۶-۹۸/۱۱ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” تأمین ،نصب ،راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی ونظارت تصویری در مجتمع فسفات آسفوردی ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
پنج شنبه, بهمن ۲۴, ۱۳۹۸
فسفات اسفوردی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۳۹-۹۸/۱۱ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امورخدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۵٫۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد […]

ادامه مطلب
مناقصه

تمدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده شماره ۱۳۵-۹۸/۱۱ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی ونظارت تصویری در مجتمع پتاس خور و بیابانک ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره […]

ادامه مطلب
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۱۳۸-۹۸/۱۱ت” (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی، اکتشاف عمومی و تفصیلی در ۳ محدوده اکتشافی طلا (استان اصفهان ) ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, بهمن ۱۶, ۱۳۹۸
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده شماره ۱۳۵-۹۸/۱۱ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی ونظارت تصویری در مجتمع پتاس خور و بیابانک ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با […]

ادامه مطلب
سه شنبه, بهمن ۱۵, ۱۳۹۸
مناقصه