چهار شنبه 29 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

دفاتر و شركت‌ها

مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران

38287813-035
89774147-021
info@icep.ir
www.icep.ir
استان یزد، شهرستان بافق، شهرک آهنشهر، میدان فاطمیه، ساختمان پلاک 263، مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران کدپستی: 8975137336 معدن: یزد، بافق، 25 کیلومتری شمال بافق
سیدفرهاد اسلامی
38287813-035
89774147-021
تاریخچه شرکت:

مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران متشکل از معادن سنگ آهن مختلف به شرح ذیل می باشد که در مراحل مختلف اکتشاف، استخراج و فرآوری قرار داشته و محصولات تولیدی از طریق بورس به فروش می رسد.

سنگ آهن چاه گز: معادن سنگ آهن چاه گز در فاصله 65 کیلومتری شهرستان بافق قرار دارد. که مطابق پروانه بهره برداری میزان کل ذخیره قطعی آهن جمعاً 88000000 تن و متوسط عیار آهن آن 57درصد می باشدکه در دو توده تقریباً موازی شرقی و غربی متمرکز شده است.

مجموعه معادن زاغیها: مجموعه معادن زاغیها متشکل از 2 آنومالی (2c،4) در فاصله 10 کیلومتری شهرستان بافق با ذخیره قطعی مطابق گواهی کشف 3.843.000 تن با عیار متوسط 26.43 درصد و 346.000 تن با عیار متوسط 51.55 درصد سنگ آهن هماتیت و مگنتیت با هزینه کشف 7.600.000.000 ریال می باشد. نتیجه فعالیت های اکتشاف تکمیلی ذخایر جدیدی شناسایی گردیده که پس از بررسی و تائید نهایی اعلام خواهد شد.

آنومالی شمالی: آنومالی شمالی در فاصله 25 کیلومتری شهرستان بافق قرار دارد که مطابق پروانه بهره برداری ذخیره قطعی آهن محاسبه گردیده برابر 235میلیون تن با عیار متوسط 28درصد می باشد.

آنومالی5a (شیطور): این آنومالی در فاصله 80 کیلومتری شهرستان بافق قرار دارد. سنگ آهن این آنومالی به صورت سه توده مجزا شرقی، مرکزی و غربی متمرکز گردیده است. عملیات تجهیز و اکتشافات تکمیلی این آنومالی به اتمام رسیده که جهت بررسی و تائید به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارسال شده است.

سنگ آهن میشدوان: بر اساس پروانه بهره برداری میزان کل ذخیره این معدن 13.248.391 تن سنگ آهن با عیار آهن 38.79 درصد در سه بخش شرقی، غربی و مرکزی بوده، که بهره برداری از آن در سال 1385 شروع شده و دارای خط خردایش و پرعیارسازی با ظرفیت 700 هزار تن در سال می باشد.

سنگ آهن چاه باشه1: این معدن واقع در شهرستان اردکان با میزان کل ذخیره قطعی بر اساس گواهی کشف صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 1.555.000 تن سنگ آهن هماتیت با عیار متوسط 21.44 درصد با هزینه اکتشاف 18.000.000.000 ریال می باشد.

سنگ آهن 13C: این معدن واقع در شهرستان بافق با میزان کل ذخیره قطعی براساس گواهی کشف صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 276000 تن سنگ آهن هماتیت با عیار متوسط 32 درصد با هزینه اکتشاف 5.900.000.000 ریال می باشد.

سنگ آهن 17C: این معدن واقع در شهرستان اردکان با میزان کل ذخیره قطعی بر اساس گواهی کشف صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 131000 تن سنگ آهن مگنتیت با عیار متوسط 52.3 درصد با هزینه اکتشاف 500.000.000 ریال می باشد.

سنگ آهن گلمند: این معدن واقع در شهرستان اردکان با میزان کل ذخیره قطعی بر اساس گواهی کشف صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 2.264.000 تن سنگ آهن مگنتیت با عیار متوسط 39.54 درصد با هزینه اکتشاف 6.240.000.000 ریال می باشد.

این مجتمع دارای گواهینامه ISO 9001 – OHSAS 18001 و ISO 14001 می باشد.

نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 1023712345
تعداد آرا: 0

نظر شما: