سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

احداث ساختمان HSE معدن سرب و روی انگوران (آگهی مناقصه عمومی شماره 2-1 /97 ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1397/01/19 تاریخ شروع: 1397/01/26 تاریخ پایان: 1397/02/08
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی احداث ساختمان HSE معدن سرب و روی انگوران شامل اجرای کامل کلیه عملیات ابنیه (خاکبرداری، پی ریزی و اجرای اسکلت و سفت کاری، نازک کاری) و تأسیسات مکانیکی و برقی، راه اندازی و تحویل ساختمان مذکور را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 20097102800001 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 800.000.000 (هشتصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 26/1/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه 8/2/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 6812345
تعداد آرا: 0

نظر شما: