سه شنبه 29 خرداد 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد (آگهی مزایده عمومی 31-4/96 ت)
تاریخ : 1396/04/14 تاریخ شروع: 1396/04/17 تاریخ پایان: 1396/04/26
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فروش 10 هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد با وزن مخصوص میانگین 15/4 (بصورت خشک) را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 600.000.000 (ششصد میلیون) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 17/4/96 وحداکثر تا ساعت 16 مورخ 26/4/96 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 7/5/96 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 56712345
تعداد آرا: 0

نظر شما: