دوشنبه 2 بهمن 1396
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 55 هزارتن سنگ آهن دانه بندی مگنتیت معدن میشدوان (آگهی مزایده عمومی شماره 105-10 /96 ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1396/10/07 تاریخ شروع: 1396/10/12 تاریخ پایان: 1396/11/07
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 55 هزارتن سنگ آهن دانه بندی مگنتیت معدن میشدوان شامل 2 محموله 28000 و 27000 تنی با عیارهای میانگین به ترتیب 56 و 55 درصد (بصورت خشک) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100961028000035 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 1.700.000.000 (یک میلیارد و هفتصد میلیون )ریال ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 12/10/96 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 7/11/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصربه نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 9512345
تعداد آرا: 0

نظر شما: