سه شنبه 29 خرداد 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش ماده معدنی (سنگ آهن) برجا به میزان 12 میلیون تن از معدن شماره2 گل گهر سیرجان (آگهی مزایده عمومی 1-1/96 ت)
تاریخ : 1395/12/24 تاریخ شروع: 1395/12/24 تاریخ پایان: 1396/01/20
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فروش ماده معدنی (سنگ آهن) برجا به میزان 12 میلیون تن از معدن شماره2 گل گهر سیرجان ظرف مدت 4 سال را از طریق مزایده عمومی اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 24/12/95 وحداکثر تا ساعت 16 مورخ 20/1/96 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 2/2/96 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 84812345
تعداد آرا: 0

نظر شما: