سه شنبه 29 خرداد 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی به میزان چهارده میلیون و هفتاد و پنج هزار متر مکعب در سه سال از معدن رو باز سرب و روی انگوران و حمل و تخلیه در محل انباشتگاه ها و نیز همگن سازی بارگیری و تنظیم بار مواد معدنی برای فروش (آگهی مناقصه عمومی 84-11/95 ت)
تاریخ : 1395/11/23 تاریخ شروع: 1395/11/24 تاریخ پایان: 1395/12/03
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد «انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی به میزان چهارده میلیون و هفتاد و پنج هزار متر مکعب در سه سال از معدن رو باز سرب و روی انگوران و حمل و تخلیه در محل انباشتگاه ها و نیز همگن سازی بارگیری و تنظیم بار مواد معدنی برای فروش » را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 24/11/95 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 3/12/95 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 14/12/95 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 91012345
تعداد آرا: 0

نظر شما: