سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 24 هزار تن سنگ آهن دانه بندی هماتیتی معدن جلال آباد (آگهی مزایده عمومی شماره 27-3/97 ت)
تاریخ : 1397/03/20 تاریخ شروع: 1397/03/23 تاریخ پایان: 1397/04/09
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 24 هزار تن سنگ آهن دانه بندی هماتیتی معدن جلال آباد با عیار میانگین 53 درصد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100971028000007 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 1.000.000.000 (یک میلیارد) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 23/3/97 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 9/4/97 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد 179 به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 31412345
تعداد آرا: 0

نظر شما: