شنبه 24 آذر 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

ساخت یک باب انبارک دائمی مواد ناریه به همراه ساخت یک باب ساختمان نگهبانی و احداث راه دسترسی در محدوده طبس (آگهی مناقصه عمومی81-8/96 ت(نوبت دوم))
تاریخ : 1396/08/03 تاریخ شروع: 1396/08/06 تاریخ پایان: 1396/08/15
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ساخت یک باب انبارک دائمی مواد ناریه به همراه ساخت یک باب ساختمان نگهبانی و احداث راه دسترسی در محدوده طبس را از طریق مناقصه عمومی با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 500،000،000 (پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان واجد شرایط دارای مجوزهای مربوطه از مراجع ذیصلاح دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 6/8/96 وحداکثر تا ساعت 16 مورخ 15/8/96 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز دوشنبه 29/8/96 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 60912345
تعداد آرا: 0

نظر شما: