چهار شنبه 29 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری طرح تولید فروسیلیس 75% به ظرفیت سالانه 6000 تن در محدوده شهرستان نهاوند (آگهی فراخوان عمومی شماره 104- 10 /97 ت)
تاریخ : 1397/10/19 تاریخ شروع: 1397/10/22 تاریخ پایان: 1397/10/29
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به انجام "ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری طرح تولید فروسیلیس 75% به ظرفیت سالانه 6000 تن در محدوده شهرستان نهاوند" اقدام نماید لذا از کلیه شرکت هایی که در این زمینه دارای سابقه و همچنین توان علمی، فنی، مهندسی و اجرایی می باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ 22/10/97 حداکثر تا ساعت 16 مورخ 29/10/97 جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، بالاتر از میدان ولیعصر ، روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی ، طبقه نهم ،اتاق 915 مراجعه و در صورت تمایل اسناد مذکور را به همراه مدارک اشاره شده در آن حداکثر تا تاریخ 13/11/97 در پاکت در بسته با ذکر موضوع فراخوان به دبیرخانه شرکت واقع در نیم طبقه آدرس فوق تحویل نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 13112345
تعداد آرا: 0

نظر شما: