دوشنبه 2 مهر 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام سرمایه گذاری بمنظور اکتشاف محدوده پلی متال استان خراسان جنوبی (آگهی مزایده عمومی 79-7/96 ت)
تاریخ : 1396/07/20 تاریخ شروع: 1396/07/22 تاریخ پایان: 1396/08/03
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری بمنظور اکتشاف محدوده پلی متال استان خراسان جنوبی (عشق آباد) را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 500.000.000 (پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 22/7/96 وحداکثر تا ساعت 16 مورخ 3/8/96 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 20/8/96 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 75512345
تعداد آرا: 0

نظر شما: