جمعه 1 تير 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام خدمات و عملیات بازرسی تمامی محموله های تحویلی به شرکتهای خریدار ماده معدنی شامل نظارت بر نمونه گیری ، آنالیز و تعیین عیار سرب و روی و رطوبت ماده معدنی در معدن سرب و روی انگوران (آگهی مناقصه عمومی 85-11/95 ت)
تاریخ : 1395/11/23 تاریخ شروع: 1395/11/24 تاریخ پایان: 1395/12/03
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد « انجام خدمات و عملیات بازرسی تمامی محموله های تحویلی به شرکتهای خریدار ماده معدنی شامل نظارت بر نمونه گیری ، آنالیز و تعیین عیار سرب و روی و رطوبت ماده معدنی در معدن سرب و روی انگوران » را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 24/11/95 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 3/12/95 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 14/12/95 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 96212345
تعداد آرا: 0

نظر شما: