سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش حدود 13 میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 123-12 /97 ت)
تاریخ : 1397/12/08 تاریخ شروع: 1397/12/08 تاریخ پایان: 1397/12/26
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی در دو بسته سرمایه گذاری به شرح:
الف) انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش حدود 13 میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ شامل طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و مصالح مصرفی، آماده سازی و استخراج و فروش ماده معدنی از لایه های C1 و B2 بلوک 2 معدن پروده 4 طبس به ظرفیت تولید سالیانه حداقل 150 هزار تن زغالسنگ خام (بسته سرمایه گذاری اول) با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 17.525.000.000 (هفده میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی)
ب) انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز، استخراج و فروش حدود 31 میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ شامل طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و مصالح مصرفی، آماده سازی و استخراج و فروش از لایه های C1 و B2 بلوک 6 معدن پروده 4 طبس به ظرفیت تولید سالیانه حداقل 250 هزار تن زغالسنگ خام(بسته سرمایه گذاری دوم) با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 15.250.000.000 (پانزده میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان واجد شرایط ( دارای کارخانه ذغالشویی یا کک سازی) دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 8/12/97 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 26/12/97 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد179) بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 24/1/98 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 21412345
تعداد آرا: 0

نظر شما: