شنبه 24 آذر 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

احداث شبکه 20 کیلو ولت تک مداره از روستای جوژ به معدن آنتیموان (آگهی مناقصه عمومی 83-8/96 ت)
تاریخ : 1396/08/10 تاریخ شروع: 1396/08/14 تاریخ پایان: 1396/08/27
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد احداث شبکه 20 کیلو ولت تک مداره از روستای جوژ به معدن آنتیموان به طول 12 کیلومتر (به صورت کلید در دست)را از طریق مناقصه عمومی با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 400.000.000 (چهارصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 14/8/96 وحداکثر تا ساعت 16 مورخ 27/8/96 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 11/9/96 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 57612345
تعداد آرا: 0

نظر شما: