دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان الیگودرز استان لرستان (آگهی مناقصه عمومی شماره 18-2/97 ت)
تاریخ : 1397/02/24 تاریخ شروع: 1397/02/29 تاریخ پایان: 1397/03/09
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان الیگودرز استان لرستان (به روش EPC) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200971028000008 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 9.350.000.000(نه میلیارد و سیصد وپنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 29/2/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز چهارشنبه 9/3/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 8012345
تعداد آرا: 0

نظر شما: