سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

آگهی مناقصه عمومی شماره 601/ک م/9703
تاریخ : 1397/03/06 تاریخ شروع: 1397/03/06 تاریخ پایان: 1397/03/28
موضوع مناقصه: خرید، طراحی، نصب و راه اندازی نوار نقاله جهت انتقال کنسانتره تولیدی کارخانه زغالشویی جدید به محل دپوی بارگیری ریلی
کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
دستگاه مناقصه گذار: شرکت زغالسنگ البرز مرکزی
مبلغ تضمین: 530.000.000 ریال
نوع تضمین: مطابق با آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی یا وجه نقد)
هزینه خرید اسناد مناقصه: 700.000 (هفتصد هزار) ریال واریز به حساب شماره 0106122966008 بانک ملی شعبه آزادمهر
تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ نوبت اول لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 17/03/97
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 28/03/97
تاریخ بازگشایی پاکات: 28/03/97 رأس ساعت 13 در سالن اجتماعات شرکت
محل فروش اسناد و تحویل پیشنهادات: مازندران، سوادکوه، کیلومتر 185 محور سوادکوه، شرکت زغالسنگ البرز مرکزی، طبقه دوم، دفتر امور پیمانکاران
- به پیشنهادهایی که فاقد امضاء مشروط، مخدوش و بعد از مدت زمان تعیین شده در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش یا کمتر از مبلغ تعیین شده، چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: سه ماه
سایر شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
مواجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب 71/4444 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی نامه معتبر به آدرس: طبس- بلوار شهید مطهری- شرکت زغالسنگ پروده طبس یا تهران- خیابان طالقانی- نرسیده به بهار- ساختمان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران- دفتر طبس مراجعه نمایند0
متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-01142424001 داخلی 224 شرکت زغالسنگ البرز مرکزی تماس حاصل نموده و یا به سایت شرکت به نشانی www.cacco.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 56712345
تعداد آرا: 0

نظر شما: