شنبه 5 اسفند 1396
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام امور خدمات عمومی در مجتمع سنگ آهن جلال آباد (آگهی مناقصه عمومی 24-4/96 ت)
تاریخ : 1396/03/27 تاریخ شروع: 1396/03/28 تاریخ پایان: 1396/04/13
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی در مجتمع سنگ آهن جلال آباد شامل نگهبانی و انتظامات معدن و سایت اداری جدید و سایر امور مرتبط را از طریق مناقصه عمومی با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 500.000.000 (پانصد میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 28/3/96 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 13/4/96 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 24/4/96 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 43312345
تعداد آرا: 0

نظر شما: