شنبه 4 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان الیگودرز استان لرستان (آگهی مناقصه عمومی شماره 56-6 /97 ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1397/06/05 تاریخ شروع: 1397/06/05 تاریخ پایان: 1397/06/13
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان الیگودرز استان لرستان (به روش EPC) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200971028000024 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 9.350.000.000 (نه میلیارد و سیصد وپنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 5/6/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه 13/6/97 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 18512345
تعداد آرا: 0

نظر شما: