يک شنبه 1 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی بر فعالیت پیمانکاران طرح احداث کارخانه آهک هیدراته کوه لار با هدف تولید سالیانه 30 هزار تن آهک هیدراته واقع در شهرستان چرام استان کهکیلویه و بویراحمد (آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 112-11 /97 ت)
تاریخ : 1397/11/03 تاریخ شروع: 1397/11/06 تاریخ پایان: 1397/11/13
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی بر فعالیت پیمانکاران طرح احداث کارخانه آهک هیدراته کوه لار با هدف تولید سالیانه 30 هزار تن آهک هیدراته واقع در شهرستان چرام استان کهکیلویه و بویراحمد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200971028000046 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 500.000.000 (پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 6/11/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 13/11/97 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 27/11/97 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 22812345
تعداد آرا: 0

نظر شما: