شنبه 24 آذر 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

بازاریابی و فروش 120 هزار تن محصولات سنگ آهک دانه بندی مجتمع پیربکران (آگهی مزایده عمومی 86-8/96 ت)
تاریخ : 1396/08/21 تاریخ شروع: 1396/08/22 تاریخ پایان: 1396/09/04
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد بازاریابی و فروش 120 هزار تن محصولات سنگ آهک دانه بندی مجتمع پیربکران را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 600.000.000 (ششصد میلیون) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 22/8/96 وحداکثر تا ساعت 16 مورخ 4/9/96 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 18/9/96 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 36512345
تعداد آرا: 0

نظر شما: