دوشنبه 2 بهمن 1396
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 900 هزار تن سنگ آهن دانه بندی کم عیار هماتیتی معدن میشدوان (آگهی مزایده عمومی شماره 109-10 /96 ت)
تاریخ : 1396/10/20 تاریخ شروع: 1396/10/25 تاریخ پایان: 1396/11/14
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 900 هزار تن سنگ آهن دانه بندی کم عیار هماتیتی معدن میشدوان با عیار میانگین 25 درصد (بصورت خشک) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ???????????????و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 5,500,000,000 (پنج میلیارد و پانصد میلیون)ریال ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 25/10/96 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 14/11/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصربه نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 6212345
تعداد آرا: 0

نظر شما: