سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم بر اساس طرح توجیحی (آگهی مناقصه عمومی شماره 4-1/97 ت)
تاریخ : 1397/01/21 تاریخ شروع: 1397/01/27 تاریخ پایان: 1397/02/09
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم بر اساس طرح توجیحی(فنی و اقتصادی) با ظرفیت 57600 تن را به روش EPC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 20097102800002 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 4.000.000.000 (چهار میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 27/1/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز 9/2/97 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 7712345
تعداد آرا: 0

نظر شما: