چهار شنبه 29 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

نجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش آنتیموان (آگهی مزایده عمومی1-1/97 ت)
تاریخ : 1397/01/19 تاریخ شروع: 1397/01/26 تاریخ پایان: 1397/03/05
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش آنتیموان به ظرفیت سالانه حداقل 100تن بااستفاده ازکانسنگ معادن آنتیموان لخشک، شورچاه وتوزگی را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 2.000.000.000(دو میلیارد)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 26/1/97 وحداکثر تا ساعت 16 مورخ 8/2/97 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره  0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713  برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 22/2/97 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 37512345
تعداد آرا: 0

نظر شما: