چهار شنبه 26 دي 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع طرحهای اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان (آگهی مناقصه عمومی شماره 127-12/96 ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1396/12/15 تاریخ شروع: 1396/12/20 تاریخ پایان: 1396/12/28
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع طرحهای اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200961028000022 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2.400.000.000 (دو میلیارد و چهارصد میلیون ) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 20/12/96 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 28/12/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 34112345
تعداد آرا: 0

نظر شما: