چهار شنبه 29 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام سرمایه گذاری به منظور تکمیل مراحل اکتشاف ، تجهیز و بهره برداری از معدن ، احداث و بهره برداری از کارخانه تولید پتاس (آگهی مزایده عمومی16-2/97 ت)
تاریخ : 1397/02/22 تاریخ شروع: 1397/02/23 تاریخ پایان: 1397/03/08
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور تکمیل مراحل اکتشاف ، تجهیز و بهره برداری از معدن ، احداث و بهره برداری از کارخانه تولید پتاس به ظرفیت سالیانه حداقل 50 هزارتن و فروش محصول تولیدی در محدوده معدنی پلایای میانی را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 2.000.000.000 (دو میلیارد)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید.
بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 23/2/97 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 8/3/97 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه ایثار (کد 179) تهران بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز چهارشنبه 23/3/97 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 29212345
تعداد آرا: 0

نظر شما: