دوشنبه 2 مهر 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 1 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی (آگهی مزایده عمومی شماره 76-7 /96 ت)
تاریخ : 1396/07/19 تاریخ شروع: 1396/07/19 تاریخ پایان: 1396/08/06
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 1 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی شامل 3 محموله ( 500 هزار تن با عیار میانگین 60 درصد معدن سنگان ، 400 هزار تن با عیار میانگین 58 درصد معدن سنگان و 100 هزار تن با عیار میانگین 60 درصد از معدن چاه گز) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100961028000023 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 19.600.000.000 (نوزده میلیارد و ششصد میلیون) ریال ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 19/7/96 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 29/7/96 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 30/7/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصربه نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 58412345
تعداد آرا: 0

نظر شما: