سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مناقصه عمومی شماره 21-3/97 ت)
تاریخ : 1397/03/02 تاریخ شروع: 1397/03/07 تاریخ پایان: 1397/03/20
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع پتاس خور و بیابانک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200971028000010 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 4،700،000،000 (چهار میلیارد و هفتصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 7/3/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز یکشنبه 20/3/97 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 35712345
تعداد آرا: 0

نظر شما: