چهار شنبه 29 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالانه 200 کیلو گرم در محدوده معدنی طلای هیرد (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی فشرده به شماره 100-10 /97 ت)
تاریخ : 1397/10/10 تاریخ شروع: 1397/10/11 تاریخ پایان: 1397/10/22
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالانه 200 کیلو گرم در محدوده معدنی طلای هیرد را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 3.000.000.000 (سه میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 11/10/97 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 22/10/97 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد179) بنام این شرکت، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه نهم – امور حقوقی و قراردادها اتاق شماره 915 مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 6/11/97 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 25412345
تعداد آرا: 0

نظر شما: