يک شنبه 1 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشاف تفصیلی، در پتانسیل پلی متال A2 در محدوده معدنی جانجا واقع در 205 کیلومتری شمال غرب زاهدان در استان سیستان و بلوچستان (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 116-11 /97 ت)
تاریخ : 1397/11/17 تاریخ شروع: 1397/11/17 تاریخ پایان: 1397/12/04
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشاف تفصیلی، در پتانسیل پلی متال A2 در محدوده معدنی جانجا واقع در 205 کیلومتری شمال غرب زاهدان در استان سیستان و بلوچستان با امکان ادامه فعالیت و سرمایه گذاری در مراحل تجهیز و بهره برداری را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 1.000.000.000 (یک میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید.  بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 17/11/97 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 4/12/97 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد179) بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها – اتاق 915 مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 18/12/97 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 18412345
تعداد آرا: 0

نظر شما: