سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مزایده عمومی شماره 89-8 /97 ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1397/08/30 تاریخ شروع: 1397/09/10 تاریخ پایان: 1397/09/24
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک شامل: نمک صنعتی ، جامد تثبیت کننده خاک و ذوب برف و یخ جاده( تاکی هیدرات)، کارنالیت درجه ( 1 و 2 ) و کلرید منیزیم شش آبه را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100971028000033 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با مقدار و تضامین شرکت در مزایده ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح ذیل برگزار نماید:

نمک صنعتی (5.000تن)

کلرید منیزیم       شش آبه (100 تن)

تاکی هیدرات (500تن)

کارنالیت درجه1(100تن)

کارنالیت درجه2(1000تن)

25.000.000 ریال

20.000.000 ریال

32.500.000 ریال

15.000.000 ریال

50.000.000 ریال


تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 10/9/97 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 24/9/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد 179 به نام این شرکت و در بستر سامانه واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نموده و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 20012345
تعداد آرا: 0

نظر شما: