جمعه 1 تير 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران (آگهی مناقصه عمومی 23-4/96 ت)
تاریخ : 1396/03/27 تاریخ شروع: 1396/03/28 تاریخ پایان: 1396/04/13
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران و زیرمجموعه های آن و نیز دفتر اداری زنجان را از طریق مناقصه عمومی با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.800.000.000 (یک میلیارد و هشتصد میلیون) ریال ( واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 28/3/96 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 13/4/96 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 24/4/96 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 60412345
تعداد آرا: 0

نظر شما: